Mijn favorieten

Taxeren

Taxatie huis

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij huizen, kunstwerken en verzamelobjecten. Een taxatie van een object is belangrijk wanneer men dit wil verzekeren, aankopen of verkopen.

Taxeren is het inschatten door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon van de waarde van alle roerende en onroerende objecten. Een taxateur kan erg nuttig zijn bij bijv. vraag- en aanbodsites op Internet (voor kopende/verkopende partij), erfenissen, scheidingen, etc.

 

Onafhankelijke taxatie

Onafhankelijk zijn is één van de deugden die een waardebepaler c.q. taxateur beslist moet bezitten. Daarnaast is het zonder meer een must dat de taxateur zich de kwestie of object eigen kan maken c.q. gespecialiseerd is in de waardebepaling van het object. Een officiele erkenning van een taxateur is zonder meer een vereiste. In Nederland zijn er een aantal manieren en instanties waar men getoetst kan worden.In het kort komt het er op neer dat er gekeken wordt naar het verleden, het beroep, de eerbaarheid, etc. van de aanvrager/ aanvraagster. 


 

Taxatie verplicht

Een taxatierapport wordt vaak verplicht gesteld bij het aanvragen van een hypotheek. Dit kan zijn voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek, oversluiten of hypothecaire lening. De bank of geldverstrekkende instelling wil graag een bewijs van de werkelijke waarde van het huis dat gefinancierd moet worden. De taxatie moet uitgevoerd worden door een erkend taxateur.

In de meeste gevallen eist de bank ook een NWWI validatie. Wij zijn daarbij aangesloten, zodat wij die ook voor u kunnen realiseren. 
 
Heeft de taxatiewaarde invloed op het bedrag dat ik kan lenen?
Omdat de marktwaarde van een object vaak bepaalt hoeveel u kunt lenen voor dat betreffende huis, heeft de getaxeerde waarde zeker invloed. De kosten koper dient u uit eigen middelen te betalen.

Zegt het taxatierapport iets over de bouwkundige staat?
Nee alleen over de onderhoudsstaat van de woning. De taxateur kan wel adviseren om een nader bouwkundig onderzoek uit te laten voeren.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Voor de aanvraag van een NWWI taxatie werken kunt u het speciale NWWI formulier invullen.